Hrad Zábavy - více než dětský koutek - Praha - levá část hradu střední část hradu - více než dětský koutek - Hrad Zábavy
774 754 794
otevřeno každý den
9:00 - 21:00
pravá část hradu - více než dětský koutek - Hrad Zábavy  
 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ V LABYRINTU 

 

 

1. Omezení:

věk do 14 let.

2. Je zakázáno:

  • nosit do Labyrintu jídlo a pití
  • vstupovat do Labyrintu ve svrchním oblečení a botách ( děti můžou mít ponožky nebo punčocháče)
  • brát s sebou ostré, špičaté a jiné podobně nebezpečné předměty (hračky, odznaky, tužky, špendlíky atd., atp.)
  • šplhat na zdi Labyrintu
  • skákat na plastových klouzačkách, klouzat se ve stoje, vleže na břiše nebo na zádech hlavou dopředu (klouzat se smí jen vsedě s nohama nataženýma dopředu )
  • házet si balónky v suchém bazénu, házet balónky po jiných dětech
  • houpat se na dekoračních prvcích zdobících vstup do Labyrintu
  • být současně s více než dvěma dětmi ve stejné sekci Labyrintu (na klouzačce, v rouře a t.d.)

 

3. Rodiče (nebo osoba, která za dítě odpovídá) musí sami uvážit, jestli dítě může navštívit Labyrint  

 

Dbejte zvýšené pozornosti !

 

Personál nenese odpovědnost za nehody, které vzniknou kvůli porušení pravidel chování v Labyrintu.

Personál má právo agresivní, nebo jinak nevhodně se chovající návštěvníky požádat o opuštění Labyrintu bez nároku vrácení částky za vstup.

 

UPOZORNĚNÍ

 

 

Za poškození vybavení zábavního centra "Hrad Zábavy" jsou  stanoveny následující částky jako kompenzace:

poškození tlačítek hracích automatů (1 kus)                          

 -   1 000 Kč

poškození hracího míče                                               

-   1 000 Kč

poškození pohyblivých části automatů (1kus)                          

-   3 000 Kč

rozbití ochranného skla hracího automatu                               

-   3 000 Kč

poškození vzhledu automatu                                                  

-   3 000 Kč

poškození "kladívka" hracích automatů                                   

-   5 000 Kč

poškození volantu hracího automatu                                      

-   5 000 Kč

poškození hrací rukavice, pytle                                             

-   5 000 Kč

poškození joysticku hracího automatu                         

-   6 000 Kč

poškození pedálu plynu, brzdy

 

nebo poškození řadící páky                                                  

-   6 000 Kč

poškození hrací pistole, samopalu, pušky                               

-   15 000 Kč

rozbití displeje hracího automatu                                            

-   15 000 Kč

rozbití obrazovky promítacího automatu                                  

-   20 000 Kč

 

Polití hracích automatů limonádou

 

po polití je automat funkční - částečná oprava                     

-    5 000 Kč

po polití je automat nefunkční - velká oprava                                          

-   20 000 Kč

 

ADMINISTRACE

fotogalerie Hradu Zábavy - více než dětský koutek - Hrad Zábavy
 
 
  pirát s lopatou - více než dětský koutek - Hrad Zábavy rytíř - více než dětský koutek - Hrad Zábavy  
    rytíř dávající květinu ošklivé dámě - více než dětský koutek - Hrad Zábavy

 

Developed by Skyted, 2011